STAVBY OD NÁVRHU AŽ PO REALIZACI

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR A STAVEBNÍ FIRMA

Snahou naší společnosti je zajistit vše potřebné pro to, abyste získali své vysněné bydlení nebo nemovitost k jiným, například podnikatelským účelům.

KDO JSME?

O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a s maximální péčí.

Vždy pro klienta hledáme to nejlepší řešení.

Naší snahou je vytvořit při každém návrhu originál.

Samozřejmostí je lidský přístup a dobrá komunikace s klientem.

NÁVRHY - PROJEKTY

DESIGN

ARCHITEKTURA

STAVBY OD NÁVRHU AŽ PO REALIZACI

Snahou naší společnosti je zajistit vše potřebné pro to, abyste získali své vysněné bydlení nebo nemovitost k jiným, například podnikatelským účelům. Snažíme se co nejvíce naslouchat přáním a potřebám zákazníka a ty pak uvádět do reality a to i s ohledem na jeho finanční možnosti. Jsme si vědomi toho, že pořízení jakékoliv stavby je investicí na dlouhou dobu a tak se snažíme i o to, aby její životnost byla co nejvyšší a aby pro vás měla co nejvyšší užitnou hodnotu.

Umíme oddělit marketingové informace výrobců a dodavatelů od skutečného vlivu na estetickou a užitnou funkci a na životnost a poradit Vám tak, aby Vaše investované peníze byly co nejlépe využity. Ke každému projektu přistupujeme individuálně jak s ohledem na potřeby zákazníka, tak i v kontextu s místem umístění budoucí stavby.

Nejsme žádná nízkonákladová společnost, vše děláme především s ohledem na kvalitu a ta se opravdu tak, jako i v jiných oborech nedá za nejnižší cenu pořídit. Rodinné domy za milion Kč opravdu neumíme.

NAŠE PORTFOLIO

POSLEDNÍ PROJEKTY

NÁVRHY

DESIGNU MODERNÍHO BYDLENÍ

DESIGN

INTERIÉROVÝ DESIGN

DESIGN

INTERIÉR

NAVRHOVÁNÍ

SOUKROMÉ BYDLENÍ

ARCHITEKTURA

MODERNÍ BYTOVÝ DŮM

PLÁNOVÁNÍ

REZIDENČNÍ PROJEKT

NAŠE REALIZACE

STAVBY REALIZACE

REALIZACE

PODLAHY

REALIZACE

HRUBÉ STAVBY

REALIZACE

ZÁMKOVKA

REALIZACE

SOUKROMÉ BYDLENÍ

REALIZACE

MODERNÍ RODINNÝ DŮM

REALIZACE

ZEMNÍ PRÁCE

RECENZE

RECENZE NAŠICH KLIENTŮ

Dobré ráno přeji, paní architektko,

tedy musím říct, že takhle krásné ráno jsem už dlouho nezažil. Koukám na studii a podle prvotních dojmů jsem neskutečně potěšen a překvapen, jak jste nás dokázala vyslechnout, pochopit a následně to ztvárnit do této podoby. Naprosto úžasný! Opravdu jsme velice spokojeni a splnila jste naše představy. Perfektně jste si poradila jak s vnitřní dispozicí domu, tak i s vnějším vzhledem. Moc se nám to líbí a vyhovuje.

Přeji krásný den.

Petr Volejník

Klient

CO NABÍZÍME

NAŠE SLUŽBY

  • Architektonické studie
  • Územní studie
  • Studie vhodnosti záměru
  • Dokumentace pro všechny stupně povolení
  • Inženýrská činnost
  • Návrhy a realizace interiérů
  • Autorský dozor stavby

INTERIÉROVÝ DESIGN

Design & Plánování

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Architektura

CO PRO VÁS UMÍME UDĚLAT

NAŠE SLUŽBY

Příprava stavebního záměru – posouzení vhodnosti záměru v daném místě, zahrnuje zajištění a vyhodnocení souladu záměru s územním plánem a místními regulativy, dále pak proveditelnost z pohledu napojení na sítě, komunikace a podobně. Od Vás budeme potřebovat záměr a místo předpokládaného.

Architektonická studie – zahrnuje návrh stavby v souladu se záměrem. Jedná se především o návrh vnější podoby stavby, jejího umístění a zapracování do okolní výstavby nebo okolního terénu a dále o návrh vnitřní dispozice stavby tak, aby co nejlépe odpovídala současným ale i předpokládaným budoucím potřebám majitele.  Pro provedení studie budeme od Vás budeme potřebovat podklady týkající se pozemku, především výškopis a polohopis, případně si je zajistíme sami. V rámci této fáze zajišťujeme i vyjádření dotčených orgánů které posuzují proveditelnost záměru a soulad s plánovaným rozvojem území a regulativy pro stavby.

Projekt – po schválení architektonické studie přecházíme k samotnému projektování stavby. V tuto chvíli provádíme potřebné průzkumy týkající se geologie, hydrologie, měření hluku a radonu. Do této fáze pak vstupuje hodně našich spolupracovníků, provádějících potřebné návrhy z pohledu statiky, hygieny, požární bezpečnosti, elektroinstalací, technického zabezpečení a vytápění. Výsledkem projektových činností je projekt, který lze podat společně s žádostí o vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí pro umístění stavby.

Inženýring – jde o činnost, při které na základě Vámi udělené plné moci pro Vás zajistíme veškerou komunikaci s dotčenými orgány tak, abyste mohli zahájit stavbu. Jsme schopni zajišťovat a projednávat i souhlasy sousedů a jiných dotčených osob.

Prováděcí dokumentace – V případě složitějších staveb nebo v případech, kdy chcete mít již předem důkladně připravené zadání pro stavební firmu a stavbu samotnou, doporučujeme vyhotovit i prováděcí dokumentaci. V ní se již nad rámec požadavků, které zahrnuje dokumentace pro povolení stavby rozpracuje stavby do detailů, zpracují se výkresy pro výrobní dokumentaci ocelových a dřevěných konstrukcí, detaily napojení styčných ploch různých materiálů, hydroizolací a všeho dalšího, co je potřeba u stavby řešit. Stavbu lze provádět i bez této dokumentace, pokud je stavební dodavatel dostatečně zkušený, případně si prováděcí dokumentaci nebo výrobní dokumentaci k některým prvkům stavby obstará sám. Dle našich zkušeností se však i tato fáze vyplatí, neboť pokud domlouváte cenu samotné realizace stavby, je mnoho položek nedostatečně určených. Na základě výpisů prvků pak lze i snadněji poptávat dodavatele v případech, kdy si stavbu provádíte svépomocí a pomocí vlastní koordinace jednotlivých subdodavatelů.

Návrh interiérů – pro navrhované ale i stávající stavby provádíme návrhy zařízení a vybavení interiérů. Tato činnost je zvláště vhodná při skloubení s předchozími fázemi přípravy staveb, kdy prováděcí dokumentace pak zahrnuje i navržené interiéry a zařizovací předměty tak, aby bylo plánovaně připraveno jejich napojení na vnitřní rozvody a případně upraveny rozměry stavebních konstrukcí které budou uzpůsobeny navrženým řešením.

Rozpočet stavby a výkaz výměr –K Vaší orientaci o ceně Vaší budoucí stavby a hlavně pokud chcete navrženou stavbu zadávat dodavatelům formou soutěže je vhodné, nechat si zpracovat rozpočet stavby. Ten v závislosti na stupni dokumentace, ke kterému je zpracován, méně či více přesně ocení stavbu cenami některé z používaných rozpočtových soustav ve stavebnictví. Jeho součástí je i výkaz výměr bez uvedení cen (takzvaný slepý rozpočet), který pak lze předkládat dodavatelům ucházejícím se o provádění celé nebo jen dílčí části stavby. \Předložené nabídky jsou tak obsahově srovnatelné a v budoucnu Vám ušetří diskuze o tom, co bylo a nebylo součástí smluvně domluvené ceny díla.

Autorský dozor – zahrnuje dohled nad samotným prováděním stavby tak, aby výsledný vzhled a funkce stavby zachovaly plánované předpoklady. Provádí se jak konzultacemi v rámci vhodnosti používaných materiálů případně pomocí s jejich výběrem, tak i na samotném místě stavby posouzením shody stavby s dokumentací.

Technický dozor investora – tuto činnost jsme schopni provádět již před samotným zahájením stavby pomocí s výběrem dodavatelů, posouzením cenových nabídek a posouzením smluvní dokumentace. V průběhu stavby pak provádíme kontroly dodržování stavebních předpisů, norem, doporučených postupů a skladeb konstrukcí tak, abychom pomáhali předejít budoucím vadám vzniklým použitím nevhodných materiálů nebo stavebních postupů.

Samotné provedení stavby – abychom Vám nabídli komplexní službu, nabízíme i samotné provedení staveb. Stavby jsme schopni dodat takzvaně na klíč s našimi přímými dodávkami a s využitím námi prověřených subdodavatelů u prací které nezajišťujeme vlastními pracovníky (topení, voda, elektřina, plyn, klempířské a pokrývačské práce). Největší výhodou provedení stavby přímo námi je to, že nezatěžujeme investora komunikací mezi projekcí a stavbou v případech řešení situací, které nebylo možné při projekci předpokládat, případně plynoucích z výpadků materiálů na trhu, záměnám z ekonomických nebo estetických důvodů či změnám stavem v jejich průběhu na přání investora. Z kapacitních ale i ekonomických důvodů jsme však schopni provádět stavby pouze v okruhu cca 70 km od našeho sídla.

SAMI PROVÁDÍME

NAŠE STAVEBNÍ SLUŽBY

Zemní práce – vykopávky a odkopávky pro stavební konstrukce a přípojky, bazény, jímky.

Přípojky – šachty kanalizační, vodoměrné, elektrická a odpadní vedení, osazení ČOV, vsakovací a akumulační jímky,

Zakládání staveb – provádění základových konstrukcí včetně montáží ležaté kanalizace, přípojek elektro a vody a zemnění.

Hrubé stavby – tyto provádíme výhradně zděné z vápenopískových nebo pálených cihel, železobetonových konstrukcí litých nebo ze ztraceného bednění. Dále pak stavby a opravy komínů včetně zajištění revizí. 

Omítky – vnitřní jádrové omítky se štukovým povrchem nebo sádrovou stěrkou.

Konstrukce suché výstavby – sádrokartonové nebo sádrovláknité podhledy, příčky, zakrytí konstrukcí včetně protipožárních.

Podlahové konstrukce – lité a betonové podlahové konstrukce včetně obvodových dilatací a dále  nátěry a stěrky podlah (akrylátové, epoxidové). 

Obklady a dlažby – keramické, z přírodního kamene.

Zateplení – zateplení podlah, střech a fasád vatou a polystyrenem.

Fasády – fasádní stěrky silikonové, silikon-silikátové a akrylátové.

Terénní úpravy – opěrné zdi, svahování, úpravy pozemků odkopávkami nebo návozem zemin.

Komunikace – zámkové a zatravňovací dlažby, obrubníky, palisády.

Oplocení – drátěné a zděné ploty, branky, brány.

PRÁCE ZAJIŠŤOVANÉ SUBDODAVATELSKY

DODÁVKA PRACÍ NA KLÍČ 

Tyto práce v rámci dodávek na klíč zajistíme ale nebráníme se tomu, pokud si je zajistí sám zákazník například z důvodů předchozích kladných zkušeností s dodavatelem, nižší ceny, rychlejšího termínu dodávky, osobnímu vztahu k dodavateli apod.

Tesařské, klempířské a pokrývačské práce –  konstrukce krovů, laťování nebo bednění, fólie, krytiny skládané pálené, betonové , z plastových šindelí, povlakové, falcované, okapy, parapety, oplechování říms, prostupů a dalších stavebních konstrukcí.

Elektro – rozvody elektro a hromosvodů včetně revizí.

Voda, plyn a topení – rozvody vody, svodného odpadního potrubí, podlahové topení ale i jiné druhy vytápění, rozvody a přípojky plynu, kotle, tepelná čerpadla, ČOV, bojlery, vodovodní armatury.

Truhlářské práce – obkládání palubkami, truhlářské výrobky, dřevěná okna, kuchyně a jiný nábytek včetně vestavěných skříní.

Okna a dveře – plastová a hliníková okna a dveře obvodové výplně, vnitřní dveře.

Zámečnické práce mimo dodávek a montáží jednodušších ocelových konstrukcí hrubé stavby a střech.

Podlahy – lepené lino, vinyl, dřevěné a plovoucí podlahy, podlahové obvodové lišty.

Slaboproudá zařízení – dveřní komunikátory, zabezpečovací zařízení, kamerové systémy, rozvody počítačových sítí.

Výmalby a nátěry – vnitřní výmalby a vnější nátěry povrchů.